βασιλεύς βασιλέως, ὁ

TEST TRANSLATION: 
βασιλεύς
DEFINITION: 
الملك
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث εως , -ευς -
المجموعة الدلالية: 
الحكومة والمجتمع
FREQUENCY RANK: 
111

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%89%CF%82-%E1%BD%81