αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

TEST TRANSLATION: 
αἰσθάνομαι
DEFINITION: 
أدرك /يُدرك ، فهم/يفهم ، سمع/يسمع ، تعلم/يتعلم (التعلم من خلال الحواس الخمس)
أقسام الكلام: 
فعل: فعل مجهول الصيغة معلوم المعنى
المجموعة الدلالية: 
العقل ، الإدراك والتعلم
FREQUENCY RANK: 
377